Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je postalo zadnja leta vedno bolj zapleteno. V Sloveniji je predpisov in zakonov, ki pokrivajo področje davkov obširno zraven tega se je treba še prilagajat davčnim predpisom Evropske Unije, kar davčno svetovanje le še bolj zakomplicira. Naši davčni strokovnjaki so prav zato vrhunsko izobraženi, in našim strankam zagotavljajo visok nivo profesionalne pomoči in strokovnosti na davčnem področju. Tako vam poleg ostalih storitev nudimo

 

  • davčno svetovanje,
  • zastopanje davčnih zavezancev po pooblastilu v vseh vrstah davčnih pregledov (pravne in fizične osebe)
  • izdelava davčnih in pravnih mnenj pod taktirko priznanih doktorjev davčnega prava (za potrebe davčnih organov in sodišč)
  • preventivni davčni pregledi,
  • redno davčno svetovanje (obsega področje dohodnine ,davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost, davčnega postopka glede na posamezni materialni predpis, davka na promet nepremičnin in drugih davkov in prispevkov),
  • zastopanje davčnih zavezancev v davčnih postopkih (izdelava pripomb na zapisnik, izdelava pritožbe na odločbo ter sodelovanje pri morebitni izdelavo tožbe na Upravno sodišče),
  • izdelava projekta transfernih cen v sodelovanju z zunanjimi izkušenimi davčnimi svetovalci,
  • svetovanje glede optimalnega izkoristka davčnih olajšav,
  • davčno svetovanje fizičnim osebam pri izdelavi določenih napovedih, vezanih na konkretne poslovne dogodke.


Davčni inšpekcijski nadzori so normalna stvar v poslovanju vsakega podjetja, saj tako država nadzira pravilnost davčnih obračunov podjetij. Vendar mnogi podjetniki niso navajeni davčnih pregledov, oziroma se počutijo neugodno ob njih navkljub pravilnemu in zakonitemu poslovanju podjetja. Ker pa tudi davčni inšpektor lahko naredi kako napako je nujno, da mu nasproti stoji usposobljen davčni strokovnjak, ki spremlja celoten davčni inšpekcijski pregled. Tako naš davčni strokovnjak zagotavlja uveljavljanje vseh pravic podjetnika v skladu z Zakonom o davčnem postopku, ter lahko v primeru neugodnega davčnega zapisnika tudi sestavi pripombe na zapisnik in kasneje tudi pritožbo na odločbo davčnega organa.

ddr. Rok Snežič, univ. dipl. prav.
Strokovnjak za področje davčnega prava
Lobist

Bibliografija