Storitve

Optimalne davčne rešitve

Normalno podjetje posluje v okviru svojih lastnih načrtov in zmogljivosti, pri čemer se ponavadi ne ozira na zapletene davčne in ostale državne nadzore. Delo naših davčnih svetovalcev pa je ravno v tem, da poznajo in razumejo vse te zapletene davčne nadzore, zakone in pravilnike, tako da lahko najbolj optimalno svetujejo strankam. Tako strankam omogočimo davčna pojasnila, ki zajemajo celoten spekter zakonodaje, prav tako pa tudi povezavo z evropskimi direktivami in z pojasnili DURS-a.

Preventivni davčni pregledi

Ker je davčnih inšpektorjev v Sloveniji malo, in ker podjetniki in podjetja niso navajena na davčni inšpekcijski pregled, vam naši strokovnjaki lahko naredijo tudi preventivne davčne preglede. To pomeni da se naš davčni svetovalec postavi v vlogo davčnega inšpektorja, s ciljem, da opozori stranko na morebitne nepravilnosti. Končne ugotovitve podamo v poročilu o davčnem pregledu.

Poslovno finančno svetovanje

  • Finančno, podjetniško in poslovno svetovanje.
  • priprava poslovnih načrtov
  • minimalizacija stroškov
  • iskanje in povezovanje s potecialnimi partnerji, sestava vseh vrst pogodb (pogodba o zaposlitvi, pogodba o poslovnem sodelovanju, podjemna pogodba)
ddr. Rok Snežič, univ. dipl. prav.
Strokovnjak za področje davčnega prava
Lobist

Bibliografija