Rok Snežič

Osebna bibliografija za obdobje 2003-2011

Izvirni znanstveni članek

 • SNEŽIČ, Rok, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, TOPLAK, Jurij, SNEŽIČ, Klavdija. Obdavčitev statičnega stanja nepremičnin v luči novega davka na nepremičnine. Javna uprava, 2009, letn. 45, št. 4, str. 25-39. [COBISS.SI-ID 512816002]
 • SNEŽIČ, Klavdija, PUNGARTNIK, Milka, SNEŽIČ, Rok. Projektni menedžment v državni upravi. Proj. mreža Slov., 2010, letn. 13, št. 1, str. 4-9. [COBISS.SI-ID 66405121]

 

Strokovni članek

 • SNEŽIČ, Klavdija, SNEŽIČ, Rok. Množično vrednotenje nepremičnin v Sloveniji. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 3, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 66405889]
 • SNEŽIČ, Klavdija, SNEŽIČ, Rok. Nepremičninsko posredovanje. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 6, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 66406657]
 • SNEŽIČ, Rok, SNEŽIČ, Klavdija. Slamnata podjetja in ukrepi proti davčnim utajam. Davčn.-finanč. praksa, 2011, letn. 12, št. 2, str. 15. [COBISS.SI-ID 66851073]

 

Intervju

 • SNEŽIČ, Rok, CERGOLJ, Ana. Odvetniki, opustite odškodnine!. Podjetnik.com (Online). [Spletna izd.], 2008, jun. [COBISS.SI-ID 66403329]
 • SNEŽIČ, Rok. "Vse odškodnine so pravične ..." : pogovor z direktorjem in solastnikom Poravnave, d. o. o., Rokom Snežičem. Štajerski tednik, 23. okt. 2003, leto 56, št. 42, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 51844865]

 

Magistrsko delo

 • SNEŽIČ, Rok. Davčni vidiki prometa z nepremičninami s poudarkom na obravnavi statičnega stanja nepremičnin : magistrska naloga. Maribor: [R. Snežič], 2008. 181 f. [COBISS.SI-ID 3695403]

 

Diplomsko delo

 • SNEŽIČ, Rok. Davčna ureditev področja nepremičnin : v luči uvajanja novega davka na nepremičnine : diplomska naloga. Maribor: [R. Snežič], 2003. 92 f. [COBISS.SI-ID 2548267]

 

Znanstvena monografija

 • SNEŽIČ, Rok. Primerjalno pravni prikaz obdavčitve nepremičnin in utaje davčnih obveznosti s poudarkom na ustavno pravnem vidiku v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije. Maribor: Snežič davčni inženiring, 2011. VIII, 160 str. ISBN 978-961-269-424-1. [COBISS.SI-ID 255442688]

 

Doktorska disertacija

 • 10. SNEŽIČ, Rok. Primerjalno pravni prikaz obdavčitve nepremičnin in utaje davčnih obveznosti s poudarkom na ustavno pravnem vidiku v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije : [doktorska disertacija]. Celje: [R. Snežič], 2010. 179 f. [COBISS.SI-ID 4189995]

 

Nerazporejeno

 • ĐUKIČ, Nenad, SNEŽIČ, Rok. Le čevlje sodi naj odvetnik Resnik : odgovor na članek "Naivnosti ni konca ne kraja" z dne 2. 10. 03. Štajerski tednik, 9. okt. 2003, leto 56, št. 40, str. 1. [COBISS.SI-ID 51637761]
ddr. Rok Snežič, univ. dipl. prav.
Strokovnjak za področje davčnega prava
Lobist

Bibliografija