Klavdija Snežič

Osebna bibliografija za obdobje 2007-2011

Izvirni znanstveni članek

 • SNEŽIČ, Rok, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, TOPLAK, Jurij, SNEŽIČ, Klavdija. Obdavčitev statičnega stanja nepremičnin v luči novega davka na nepremičnine. Javna uprava, 2009, letn. 45, št. 4, str. 25-39. [COBISS.SI-ID 512816002]
 • SNEŽIČ, Klavdija, PUNGARTNIK, Milka, SNEŽIČ, Rok. Projektni menedžment v državni upravi. Proj. mreža Slov., 2010, letn. 13, št. 1, str. 4-9. [COBISS.SI-ID 66405121]

 

Pregledni znanstveni članek

 • PUNGARTNIK, Milka, SNEŽIČ, Klavdija. Izvajanje nadzora pri distribuciji varne pitne vode = The control over the distribution of safety drinking water. Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., 2010, letn. 26, št. 2, str. 59-65. [COBISS.SI-ID 1024260436]

 

Strokovni članek

 • SNEŽIČ, Klavdija. Problematika uvajanja davka na nepremičnine v Sloveniji. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 2, str. 14-16. [COBISS.SI-ID 66405633]
 • SNEŽIČ, Klavdija, SNEŽIČ, Rok. Množično vrednotenje nepremičnin v Sloveniji. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 3, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 66405889]
 • SNEŽIČ, Klavdija. Prilagoditev davčnega sistema Slovenije z zahtevami Evropske unije. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 4, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 66406401]
 • SNEŽIČ, Klavdija, SNEŽIČ, Rok. Nepremičninsko posredovanje. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 6, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 66406657]
 • SNEŽIČ, Klavdija. Viri financiranja nepremičnin s poudarkom na nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 7/8, str. 30-32. [COBISS.SI-ID 66407681]
 • SNEŽIČ, Klavdija, KOSTANJEVEC, Boris. Splošno o davčnih utajah. Davčn.-finanč. praksa, 2010, let. 11, št. 10, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 4149547]
 • SNEŽIČ, Klavdija. Davčna mentaliteta in davčna morala. Davčn.-finanč. praksa, 2010, letn. 11, št. 12, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 66407937]
 • SNEŽIČ, Klavdija, PUNGARTNIK, Milka. Nepremičninske evidence. Davčn.-finanč. praksa, 2011, letn. 12, št. 1, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 66850817]
 • SNEŽIČ, Rok, SNEŽIČ, Klavdija. Slamnata podjetja in ukrepi proti davčnim utajam. Davčn.-finanč. praksa, 2011, letn. 12, št. 2, str. 15. [COBISS.SI-ID 66851073]
 • SNEŽIČ, Klavdija. Trženje po meri s pomočjo SMS sporočil. ER (Ljubl.), 2011, letn. 12, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 66851585]
 • SNEŽIČ, Klavdija. Trženje po meri s pomočjo SMS sporočil. MM, Media mark. (Slov. izd.). [Slovenska izd.], 2011, letn. 31, št. 357, str. 52. [COBISS.SI-ID 66851329]

 

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

 • SNEŽIČ, Klavdija. Vpliv recesije na nagrajevanje zaposlenih v javni upravi. V: BLAŽIČ, Marjan (ur.). Menedžment v pogojih globalne recesije : zbornik prispevkov : mednarodna konferenca : collection of scientific papers : international scientific conference, 26. marec 2009. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2010, str. 367-372. [COBISS.SI-ID 66402817]

 

Magistrsko delo

 • SNEŽIČ, Klavdija. Spodbude za učinkovitost in transparentnost v javni upravi : magistrska naloga. Novo mesto: [K. Snežič], okt. 2009. 52 str., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513123959]

 

Nerazporejeno

 • SNEŽIČ, Klavdija. Naložbe v nepremičnine v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Snežič], 2007. [2], 43 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512884343]
ddr. Rok Snežič, univ. dipl. prav.
Strokovnjak za področje davčnega prava
Lobist

Bibliografija